Avelshanar

Arga Razz SE11459/2014

– Röntgen armbågar ua, höfter B

– Lydnad uppflyttad till klass 2

– Spår uppflyttad till elit

– BH-prov Godkänd

– MT 473p

– Titel KORAD

– Utställning Good

– IPO 1

– IPO 2

– IPO 3 / 1 certifikat