Avelstikar

Gorms Glittra SE41762/2009

Elit lydnad

Elit spår

Högre sök

Lägre skydd

BH godkänd

Utställning very good

Röntgen armbågar ua, höfter B, rygg ua

MH känd mental status

MT 518 p

Titel KORAD